Sanction Search - Details


Type: Entity List: SDN
Last Name: RESORT NIZHNYAYA OREANDA Program: UKRAINE-EO13685 18961
First Name: Nationality:
Title: Date of Birth:
Citizenship: Place of Birth:
Remarks:
Aliases: AKA: FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE BYUDZHETNOE UCHREZHDENIE SANATORI NIZHNYAYA OREANDA UPRAVLENIYA DELAMI PREZIDENTA ROSSISKOI FE AKA: FGBU SANATORI NIZHNYAYA OREANDA AKA: SANATORIUM NIZHNYAYA OREANDA AKA: FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE BYUDZHETNOE UCHREZHDENIE SANATORI NIZHNYAYA OREANDA UPRAVLENIYA
Known addresses: Address: Pgt Oreanda, Dom 12 Yalta Crimea 298658 Ukraine Address: Resort Nizhnyaya Oreanda Oreanda, Yalta 08655 Region: Crimea Address: Oreanda - 12 Yalta 298658 Region: Crimea